Šta je CTG pregled i kada se radi tokom trudnoće?

  • Početna
  • mama
  • Šta je CTG pregled i kada se radi tokom trudnoće?

Trudnoća umije da bude stresna. Buduće mame susreću se s brojnim pitanjima, a jedno od njih je CTG pregled. U tekstu ćemo objasniti šta je i zbog čega je važan.

Šta je CTG pregled i zašto se radi?

CTG (kardiotokografija) je pregled koji se upotrebljava za praćenje aktivnosti srca bebe u trudnoći. CTG pregled se uglavnom radi u trećem trimestru trudnoće i daje važne podatke o stanju ploda.

CTG radi se pomoću posebnog uređaja koji se stavlja na trudnički stomak i bilježi rad srca i kontrakcije materice. Podaci se prikazuju na monitoru i biljleže kako bi se analizirali.

Kada bi trebalo da se radi CTG pregled?

Radi se u kasnijim fazama tokom trudnoće, najčeće poslije 28.nedjelje trudnoće ili ako je doktor preporučio. Takođe, u slučaju visokorizične trudnoće ili sumnje na probleme bebe. CTG se može uraditi tokom redovnih pregleda, takođe na zahtjev ljekara ili buduće mame.

Koliko često se radi CTG pregled?

Radi se jednom nedeljno tokom poslednjih nedelja trudnoće. Obavezan je ako se primijeti rizik od potencijalnih komplikacija. U pojedinim slučajevima, CTG pregled se može zakazivati redovno, sve u odnosu na stanje bebe i preporuke ljekara.

Šta znače rezultati pregleda i nalazi?

Rezultati su važni kako bi se utvrdilo stanje ploda. Normalan CTG nalaz pokazuje redovne otkucaje srca bebe i nošenje sa kontrakcijama materice. S druge strane, abnormalni CTG nalazi mogu da ukažu na potencijalne probleme i zahtijevaju dalje analize i pažnju ljekara.

CTG nije dijagnoza, već isključivo procjena zdravlja bebe tokom trudnoće. Ako se u trudnoći primijete negativni nalazi, to iziskuje dalja testiranja i analize, poput ultrazvuka i drugih testova. Nekada dolazi i do hitnih intervencija (carski rez), ali samo u najozbiljnijim slučajevima.

Nalazi pregleda koriste se i za praćenje ploda tokom liječenja i intervencija. Doktori koriste podatke kako bi uputili trudnicu o procesu i načinu liječenja bebe.

Zaključak je da se CTG radi za dobrobit bebe. Uz savjete ljekara može biti ključan u otkrivanju potencijalnih problema i na taj način doprinijeti brzoj reakciji, ukoliko je potrebna. Njime se može osigurati najbolji tretman i liječenje ploda, što je najvažnije po zdravlje bebe i majke.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *