Prijava kod pedijatra

Kako prijaviti dijete kod pedijatra?

Nakon što ste prijavili dijete kod porodičnog doktora, vrijeme je da izaberete pedijatra. 

Trenutno, većina roditelja bira privatne ambulante. Neke od njih ćemo navesti u nastavku teksta. 

Da ne dođe do zabune, skoro sve privatne ambulante rade sa Fondom, tako da nećete plaćati ništa ukoliko ste osigurani. 

Potrebna dokumentacija

  • Zdravstvena knjižica

Korak po korak

Kada ste izabrali pedijatra, potrebno je da odete u tu ambulantu i da tražite obrazac za prijavu. Oni će vam dati takođe 3 ili 4 primjerka.

Potrebno je samo da u prvom kvadratu (naznačiće vam doktor) upišete podatke djeteta.

Popunjen zahtjev je potrebno odnijeti u porodičnu ambulantu da oni udare pečat.

Sa popunjenim papirima odlazite u Fond Zdravstvenog Osiguanja, tu treba da izaberete taster za ovjeru knjižica. 

Ono što je bitno jeste da u Fond obavezno ponesete zdravstvenu knjižicu .

Sve ostalo što treba, oni će popuniti i uzeti jedan primjerak.

Nakon što imate popunjene i ovjerene prijave, to treba da dostavite nazad u dječiju ambulantu.

Tu se završava proces prijave kod pedijatra.