Porodični doktor

Kako prijaviti dijete kod porodičnog doktora?

Jedadn od lakših dijelova je prijava djeteta kod porodičnog doktora. Uglavnom, to treba da bude vaš porodični doktor. Olakšica je zato što ste prilikom prijavljivanja djeteta, automatski dobili zdravstveno osiguranje. Čitava procedura se zasniva na tome da popunite obrazac, ovjerite u Fondu Zdravstvenog Osiguranja RS, vratite taj papir kod porodičnog i tu se sve završava. 

Potrebna dokumentacija

  • Zdravstvena knjižica

Korak po korak

Zdravstvenu knjižicu možete kupiti ispred Fonda Zdravstvenog Osiguranja, kod uličnih prodavaca. Jako je teško naći u knjižarama. 

Cijena se kreće oko 3KM.

U vašoj porodičnoj ambulanti, gdje želite da prijavite dijete. Prvo bi trebalo da provjerite da li kod vašeg ljekara ima mjesta za prijavu još jednog člana. Ukoliko ima, potrebno je da od njih tražite obrazac za prijavu. Oni će vam dati 3 primjerka.

Ovaj korak je lagan, potrebno je samo da u prvom kvadratu (naznačiće vam doktor) upišete podatke djeteta.

Sa popunjenim papirima odlazite u Fond Zdravstvenog Osiguanja, tu treba da izaberete taster za ovjeru knjižica. 

Ono što je bitno jeste da u Fond obavezno ponesete zdravstvenu knjižicu (praznu).

Sve ostalo što treba, oni će popuniti i uzeti jedan primjerak.

Nakon što imate popunjene i ovjerene prijave, to treba da dostavite nazad porodičnom doktoru.

Tu se završava proces prijave kod porodičnog doktora.