Pomoć za opremu novorođenčeta

  • Početna
  • Pomoć za opremu novorođenčeta

Kako ostvariti pomoć za opremu novorođenčeta (500KM)

Ovo pravo ostvaruje majka ili drugo lice u skladu sa Zakonom koja ima prebivalište u Republici, najmanje godinu dana prije rođenja djeteta. Pravo se ostvaruje za svako novorođeno dijete u porodici bez obzira na materijalni status porodice i mjesto rođenja djeteta. Ovo pravo se ostvaruje u jednokratnom novčanom iznosu od 500,00 KM. Zahtjev za ostvarivanje prava uz potrebnu dokumentaciju podnosi se u roku od godinu dana od dana rođenja djeteta na Obrascu OP-1. Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se poslovnici JU Javnog fonda za dječiju zaštitu na čijem području podnosilac zahtjeva ima prebivalište, odnosno dozvolu za boravak stranaca, odnosno stalni ili privremeni boravak stranaca.

Da li ispunjavate uslove?

Potrebna dokumentacija

Korak po korak

Dokumente koje smo naveli je potrebno ištampati i popuniti. Takođe, dokumente možete preuzeti i dirketno u Fondu Dječije zaštite. Međutim, biće vam lakše da ih ištampate ranije. 

Na šalteru INFORMACIJE preuzmite obrazac, popunite i kliknite taster 1. 

Potrebno fotokopirati tekući račun majke.

Kućnu listu koju ste popunili, potrebno je ovjeriti u opštini. Možete ovjeriti na šalteru br.12 pošto imate samo jedan papir za ovjeru.

Nakon što imate svu dokumentaciju, potrebno je samo da predate to u Fond za dječiju zaštitu. 

Na ovom linku možete pronaći sve lokacije Fonda dječije zašteite.