Materinski dodatak

Materinski dodatak u iznosu od 405KM

Ovo pravo ostvaruje nezaposlena majka, odnosno drugo lice u skladu sa Zakonom, u trajanju od 12 mjeseci, a za blizance i svako treće i naredno dijete u trajanju od 18 mjeseci.

Da li ispunjavate uslove?

Majke koji su strani državljani - USLOVI

Pravo na materinski dodatak može ostvariti i majka koja je strani državljanin pod uslovom:

Potrebna dokumentacija

Korak po korak

Dokumente koje smo naveli je potrebno ištampati i popuniti. Takođe, dokumente možete preuzeti i dirketno u Fondu Dječije zaštite. Međutim, biće vam lakše da ih ištampate ranije. 

Kućnu listu koju ste popunili, potrebno je ovjeriti u opštini. Ako imate samo ovaj dokument za ovjeru, možete to uraditi na šalteru br.12. Potrebno je samo da stisnete taster za brzu ovjeru.

Nakon što imate potvrde o prebivalištu, potrebno je da odete u Opštinu i popunite obrasce 40 i 51. 

Na zidu pronađite ta dva obrasca, Obrazac broj 40 je zahtjev za novčanu naknadu. Njega popunjavate na majku djeteta. Znači unosite podatke majke (ime, prezime, jmbg, broj tekućeg računa itd..)

Obrazac broj 51 je kućna lista. Tu pišete članove vaše porodice, a nosilac domaćinstva ste vi (otac djeteta)

Prije nego što odete ovjeriti kućnu listu, potrebno je uradite fotokopiju tekućeg računa. To možete uraditi na šalteru pored pošte u Opštini. 

Pošto imate samo 1 dokument za ovjeru, možete to uraditi na šalteru br. 12.

Na ovom linku možete pronaći sve lokacije Fonda dječije zašteite.