Jednokratna novčana pomoć od grada

  • Početna
  • Jednokratna novčana pomoć od grada

Kako ostvariti jednokratnu novčanu pomoć od grada Banja Luka? (od 500KM do 2.000KM)

Kako bi se olakšalo sugrađanima, Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport je pripremilo obrazac zahtjeva koji je dostupan u pretincu broj 40 ispred Prijemne kancelarije, kao i na internet stranici Grada. Obrazac možete preuzeti i OVDJE.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani se mogu obratiti Odjeljenju za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, putem telefona broj: 051/244-444, lokal 712  ili lično u kancelariju broj 24.

Predviđeno je da za prvorođeno i drugorođeno dijete Grad pruži podršku od 500 KM, i to na dan rođenja 250 KM, te za prvi rođendan 250 KM.

Svako treće dijete Grad će nagraditi sa 700 KM, 350 KM za dan rođenja, te dodatnih 350 KM za prvi rođendan.

Za četvrto i svako naredno dijete biće isplaćena podrška Grada u ukupnom iznosu od 2.000 KM, od kojih će 1.000 KM biti isplaćeno na dan rođenja, a 1.000 KM za prvi rođendan.

Da li ispunjavate uslove?

Potrebna dokumentacija

  • Popunjen obrazac br. 40;
  • Uvjerenje o prebivalištu na teritoriji grada Banja Luka u neprekidnom trajanju dvije godine i duže za majku, odnosno oca djeteta ukoliko majka nema prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Banja Luka u neprekidnom trajanju dvije godine i duže, odnosno hranitelja ili staratelja;
  • Kopiju kartice tekućeg računa;
  • Kućnu listu;
  • Uvjerenje o prebivalištu na teritoriji grada Banja Luka za dijete.

Korak po korak

Potrebno je uraditi fotokopiju rodnog lista novorođenčeta. Najbolje je da to uradite u više primjeraka.

Ovo možete uraditi u CIPS-u na šalteru pored Gradske uprave

Nakon što imate fotokopiju rodnog lista djeteta, potrebno je da odete u CIPS i na šalteru preuzmete obrazac za Potvrdu o prebivalištu ( 2 komada), jedan obrazac popunjavate za tatu, a drugi za bebu. 

Nakon što imate fotokopiju rodnog lista i 2 popunjena obrasca, pritisnite Taster 1, i čekajte svoj red. 

Tu treba da dobijete 2 papira (2 potvrde o prebivalištu). Tražite po još jedan primjerak.

Nakon što imate potvrde o prebivalištu, potrebno je da odete u Opštinu i popunite obrasce 40 i 51. 

Na zidu  ,u sandučićima pronađite ta dva obrasca, Obrazac broj 40 je zahtjev za novčanu naknadu. Njega popunjavate na majku djeteta. Znači unosite podatke majke (ime, prezime, jmbg, broj tekućeg računa itd..)

Obrazac broj 51 je kućna lista. Tu pišete članove vaše porodice, a nosilac domaćinstva ste vi (otac djeteta)

Prije nego što odete ovjeriti kućnu listu, trebaće vam fotokoprije tekućeg računa. To možete da uradite na šalteru pored pošte, pisaće FOTOKOPIRANJE.

Pošto imate samo 1 dokument za ovjeru, možete to uraditi na šalteru broj 12. Potrebno je samo da se prijavite na taster.

Nakon što imate ovjerenu kućnu listu, idete na šalter 1 ili 2 (SOBA 16) sa svim tim papirima (potvrde o prebivalištu, kućna lista, zahtjev (br 40), skeniran tekući račun).